Gudstjänst i Settlementcentrum på Marie bebådelsedag 18.3 kl 11.00, Ola Österbacka. Tema: Herrens tjänarinna.

Följ och dela!