Gudstjänst kl 11 i Settlementcentrum, Vasa, på söndagen Sexagesima med temat Guds ord. Ola Österbacka.

Följ och dela!