Söndagen före domsöndag firas gudstjänst i Settlementcentrum, Vasa, kl 11. Ola Österbacka. Tema: Vaka!

Följ och dela!