Gudstjänst på Tacksägelsedagen i Vasa, Settlementcentrum, Villag. 1, kl 11.00. HHN kl 10.15. Ola Österbacka.

Följ och dela!