Gudstjänst i Settlementcentrum i Vasa på kyndelsmässodagen kl 11. Ola Österbacka. HHN kl 10.15. Tema: Guds uppenbarelse i Kristus. Kyrkkaffe.

Följ och dela!