Gudstjänst på tredje söndagen i fastan i Settlementcentrum, Vasa, kl 11. David Åkerlund. HHN 10.15. Tema: Kampen mot mörkrets makter. Kyrkkaffe.

Följ och dela!