Gudstjänst på Septuagesima i Lepplax bykyrka kl 12. Söndagsskola under predikan. HHN efter gudstjänsten. David Åkerlund. Tema: Guds oförskyllda nåd.

Följ och dela!