Gudstjänst på Fastlagssöndagen i Lepplax bykyrka kl 12. Söndagsskola under predikan. HHN efter gudstjänsten. Øyvind Edvardsen. Tema: Guds kärleks offerväg.