Gudstjänst på Midfastosöndagen i Lepplax bykyrka kl 12. Söndagsskola under predikan. HHN efter gudstjänsten. David Åkerlund. Tema: Livets bröd.