Gudstjänst på Palmsöndagen i Lepplax bykyrka kl 12. Söndagsskola under predikan. HHN efter gudstjänsten. David Åkerlund. Tema: Ärans kung på lidandets väg.

Följ och dela!