Gudstjänst på 1 söndag efter påsk i Lepplax bykyrka kl 12. Söndagsskola under predikan.Øyvind Edvardsen. Tema: Uppståndelsens vittnen. Servering och församlingens årsmöte efter gudstjänsten.

Följ och dela!