Gudstjänst på 3 söndag efter påsk i Lepplax bykyrka kl 12. Söndagsskola under predikan. HHN efter gudstjänsten. David Åkerlund. Tema: Guds folks hemlängtan.

Följ och dela!