Gudstjänst på 2 söndag efter trettondag i Lepplax bykyrka kl 12. Söndagsskola under predikan. HHN efter gudstjänsten. Øyvind Edvardsen. Tema: Jesus helgar hemmet.

Följ och dela!