Gudstjänsten på Alla helgons dag 31.10, som skulle ha direktsänts, blir inställd på grund av kantorns förkylning.