Gudstjänst i Settlementcentrum, Villag. 1 Vasa, på domsöndagen 24.11 kl 11.00. Ola Österbacka. Tema: Yttersta domen.

Följ och dela!