Tvåspråkig gudstjänst i Vasa, Settlementcentrum, Villag, 1 på söndagen före domsöndagen, Juhani Viitala, SLT. Predikan (på svenska): Ola Österbacka. HHN efter gudstjänsten. Tema: Vaka! OBS tiden!

Följ och dela!