Gudstjänst i Settlementcentrum, Vasa, på fastlagssöndagen kl 11. Tema: Guds kärleks offerväg. David Åkerlund.

Följ och dela!