Gudstjänst på första söndagen i advent i Settlementcentrum, Villag. 1, Vasa. Ola Österbacka. Tema: Se, din kung kommer!

Följ och dela!