Gudstjänsten på herdesöndagen, andra söndagen efter påsk, hålls i Biblion 19.4.2015 kl 11.00. David Åkerlund är predikant och liturg, kantor Hans Ahlskog. Efteråt kyrkkaffe och församlingens årsmöte.