Den 31 januari firar vi Kyndelsmässodagen med gudstjänst i Biblion kl 11. Det blir också HHN kl 10 och kyrkkaffe efter gudstjänsten. Ola Österbacka.