Familjegudstjänst i Settlementcentrum, Villagatan 1, Vasa. Ola Österbacka. HHN kl 10.15.

Följ och dela!