Gudstjänst i Lepplax bykyrka kl 10. 4 söndag efter Trefaldighet

Gudstjänsten är inställd!