Skärtorsdagens nattvardsmässa hålls i Biblion 2.4 kl 19.30. Ola Österbacka.