Påskdagens gudstjänst hålls i Biblion 5.4 kl 11.00. Tema: Han är uppstånden! Liturg och predikant: Øyvind Edvardsen, kantor Hans Ahlskog. Kyrkkaffe.