Gudstjänst i Settlementcentrum, Villagatan 1, på annandag påsk kl 11. Ola Österbacka. Tema: Vandringen med den uppståndne.

Följ och dela!