Påskgudstjänst i Settlementcentrum, Vasa, kl 11. Ola Österbacka. Tema: Kristus är uppstånden! Kyrkkaffe.

Följ och dela!