Passionsandakt i Settlementcentrum kl 19, Ola Österbacka. Tema: Jesus förhörs.

Följ och dela!