Pingstgudstjänst 31.5 kl 10 i Lepplax bykyrka med David Åkerlund och Hans Ahlskog. Restriktion till 10 deltagare. Tema: Den Helige Andes utgjutande.