Gudstjänst på pingstdagen i Settlementcentrum, Vasa, 20.5.2018 kl 11.00. Ola Österbacka. Tema: Den Helige Andes utgjutande. Predikotext: Joh 14:15–21.

Följ och dela!