I stället för CELC Finland, som ursprungligen var planerad att hållas på Pörkenäs tillsammans med SLT 1–2.8, planerar vi att hålla en sommarfest i Lepplax bykyrka den 2 augusti. Tema: Den yttersta tiden. Programskiss:

  • Kl 10 gudstjänst som leds av Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Sanning och sken, 8:e efter Trefaldighet.
  • Ca 11.15 lätt lunch
  • 12.30 Millennialismen i Bibelns ljus, Ola Österbacka. Samtal och frågor.
  • 13.45 Sångstund, Hans Ahlskog
  • 14.30 Kaffepaus
  • Friluftsliv anpassat till barnfamiljer på någon strand, om vädret tillåter.