Tvåspråkig gudstjänst hålls i Settlementcentrum, Villag. 1, Vasa 19.1.2020 kl 11.30. För liturgin svarar SLT/Juhani Viitala och predikan hålls av Ola Österbacka (tolkas till finska). Kyrkkaffe. HHN efteråt.

Följ och dela!