Tvåspråkig gudstjänst tillsammans med SLT i Settlementcentrum, Vasa, på sexagesima 16.2 kl 11.30. Liturg: Ola Österbacka. Predikan: Juhani Viitala, tolkning till svenska. Kyrkkaffe, HHN efteråt.

Följ och dela!