Gudstjänsten som var planerad med SLT på femte söndagen i fastan i Settlementcentrum, Vasa, ställs in. I stället direktsänds en andakt med Ola Österbacka, med textläsning, predikan, trosbekännelsen och bön kl 11.00.