Hybridgudstjänst på sexagesima

Gudstjänsten på sexagesimasöndagen hålls som hybridgudstjänst. Ola Österbacka leder gudstjänsten i Settlementcentrum i Vasa och församlingen i Lepplax sköter församlingssången. Tema: Guds ord. Följ via zoom.

Continue reading