Samgudstjänst testas 5.9

På Tacksägelsedagen den 5 september gör vi ett försök med samordnad gudstjänst, så att vi samlas både i Settlementcentrum och i Lepplax bykyrka kl 13.00. Vi håller kontakt via mötesplattformen Zoom så att besökarna i Lepplax kan följa liturgi och predikan som hålls av Ola Österbacka i Vasa. Kantor Hans...

Fortsätt att läsa