Sommarläger på Merilä

Ett sommarläger med särskild betoning på familjer planeras på lägergården Merilä strax söder om Jakobstad under veckoslutet 16–18.7.2021. Församlingen bekostar hyran för lägergården inklusive logi (gåvor mottas efter råd och lägenhet) och för bespisningen erläggs självkostnadspris (för familjer gäller ett kostnadstak på 100 €). Lägergården står till vårt förfogande hela...

Fortsätt att läsa