Påskgudstjänst i Lepplax bykyrka

På annandag påsk firas gudstjänst i Lepplax bykyrka kl 10 med Øyvind Edvardsen och kantor Hans Ahlskog. Tillsvidare gäller restriktioner på högst 10 personer i gudstjänsterna. Tema: Vandringen med den uppståndne.

Fortsätt att läsa

Påskgudstjänst i Vasa

På påskdagen firas gudstjänst i Vasa kl 11, Settlementcentrum Villagatan 1, med Ola Österbacka och kantor Hans Ahlskog. Tillsvidare gäller restriktioner på högst 10 personer i gudstjänsterna. Tema: Kristus är uppstånden!

Fortsätt att läsa