Den 5–7 juni hölls Europakonferensen för den världsvida organisationen Konfessionella Evangelisk-Lutherska Konferensen. Denna gång var den förlagd till Sverige och hölls på Hjortsbergagården i Alvesta. Den avslutande högmässan hölls tillsammans med Markusförsamlingen i Ljungby.

Konferensen samlade ca 40 personer från samtliga länder i Europa där det finns KELK-medlemmar. Detta innebar att följande länder var representerade: Albanien (AL), Bulgarien (BG), Finland (FI), Lettland (LV), Norge (NO), Ryssland (RU), Sverige (SE), Tjeckien (CZ), Tyskland (DE) och Ukraina (UA), och dessutom kom en Wels-missionär från USA tillsammans med de ryska representanterna från Novosibirsk. S:t Johannes församling, som sedan i fjol är associerad medlem, representerades av Øyvind Edvardsen, som också fungerar som Europa-konferensens sekreterare, Ola Österbacka och Botvid Lindström. De två förstnämnda var församlingens officiella delegater.

Ansvariga för det praktiska var LBK:s damlag, dirigerat av Anna Karlsson. Det var en fantastisk prestation att baka, koka mat och ordna allt annat praktiskt på ett så suveränt sätt. TACK!

Bilderna togs av Ola Österbacka utom av damlaget.