Församlingens nya verksamhetsplats i Settlementcentrum, Villagatan 1 i Brändö, Vasa. Bilderna är tagna vid gudstjänsten 23 oktober 2016 (utom gatubilden som är tagen 31 augusti).