NU HAR DEN KOMMIT:

Boken I frihetens gränsland – om att ta ut svängarna på den smala vägen har utkommit. Den är skriven av Hans Ahlskog och är en ovanlig lärobok i den kristna tron och om att leva det kristna livet. Läs mera! Pris vid köp från Logos förlag: 15 €. Beställ här! Distribution i Jakobstad: David Åkerlund, tfn 040 5803795.

Logos förlag utger egna böcker och representerar Biblicums förlag i Finland. Kolla produkterna i Biblicums webbutik!

Nyhet från Biblicums förlag: Tala Herre din tjänare hör – en liten bönbok. 32 s, 3 €.

REKOMMENDERASMed tårar i våra ögon, 25 andakter för sörjande, 5 €.
Rabatt 20 % vid köp av minst 5 ex. Ladda ner de första sidorna som smakprov!

 

BÖCKER FÖR REFORMATIONENS JUBILEUMSÅR:

 Rättfärdiggörelsen genom tron – Luthers nyupptäckt av det villkorslösa evangeliet. Red: Seth Erlandsson. Pris: 15 €. För postning tillkommer 3,50 €.
Boken presenterar kärnan i Martin Luthers reformatoriska upptäckt. Innehåller bl.a. den viktiga skriften Om en kristen människas frihet.

Utdrag ur boken som småskrift: Martin Luthers befriande upptäckt – det villkorslösa evangeliet.
En liten småskrift på 32 sidor med en koncentrerad framställning om den lutherska reformationens centrum. 4 €, specialrabatt för större antal.

Säljs via Biblicums webbutik. Där finns också närmare presentation av böckerna.


Från den 1 oktober 2016 är S:t Johannes ev-luth församling huvudman för Logos förlag. Som förlagets bankkontonummer gäller (IBAN) FI87 6601 0010 3580 91 (BIC: AABAFI22). Bokköp betalas helst med faktura. Övriga inbetalningar: ange referensnummer 13 och kontakta förlagsansvariga för ytterligare uppgifter.

Ansvarig för förlagsverksamheten är pastor Ola Österbacka. Biblicums Finlandsdepå fortsätter som en del av Logos förlag och erbjuder samtliga titlar som upptas i Biblicums webbutik. Böcker kommer att erbjudas till salu i begränsad utsträckning i samband med gudstjänster i Vasa och Lepplax. I övrigt sker beställning på ett av följande sätt inom Finland:

  1. Via e-post [mailto:logosforlag/sätt in snabel-a/sanktjohannes.info], telefon 050 339 6383 eller brev [Ola Österbacka, Skolhusgatan 11 A 9, 65100 Vasa].
  2. Via Biblicums webbutik <http://forlag.biblicum.se>, där beställningar som har leveransadress i Finland överförs till oss för leverans och fakturering.

Eftersom vi har minskat lagerhållningen och för att kunna hålla låga fraktkostnader kan man behöva räkna med leveranstider på upp till några veckor. I brådskande fall försöker vi leverera önskad bok så snabbt som möjligt, men det kan då bli högre porto.

Böcker som avhämtas kan betalas med bankkort. Beställningar som expedieras per post faktureras. Till priset kommer postporto.

Logos förlags egna produkter (länk till produktbeskrivning på Biblicums förlag):

Prislista för Biblicums förlags Finlandsdepå 6.12.2017:

101 Erlandsson, Seth Bibeln och vetenskapen 4,00
102 Surburg, Raymond Gamla Testamentet och historisk-kritisk metod 4,00
103 Preus, Robert Modern bibeltolkning och kristen tro 4,00
104 Erlandsson, Seth Förutsättningslös bibelforskning? 4,00
201 Erlandsson, Seth Guds folk Israel 4,00
202 Erlandsson, Seth, red. Rättfärdiggörelsen 4,00
203 Erlandsson, Seth & Johansson, Sten Biblicums kamp för biblisk tro 4,00
204 Erlandsson, Seth Profet och profetia enligt Bibeln 3,00
205 Erlandsson, Seth Bibeln, dess ursprung och syfte 4,00
207 Erlandsson, Seth De fem Moseböckerna – en översikt 4,00
208 Furberg, Ingemar Prästämbetet och teologin 4,00
209 Erlandsson, Seth Den lutherska bekännelsen i Sverige 4,00
210 Erlandsson, Seth Israels frälsning 4,00
211 Kreiss, Wilbert Dopet enligt Bibeln och bekännelsen 4,00
212 Erlandsson, Seth Världshistoriens första dagar 3,00
213 Wachler, Gottfried Att tro utan att se 4,00
215 Jeske, John C. Profetian genom årtusendena 4,00
216 Erlandsson, Seth Israel som Guds tjänare 3,00
301 Braun, John A. Upp till Jerusalem 5,00
302 Eickmann, Paul E. Guds väldiga gärningar 8,00
303 Kuske, David P Luthers lilla katekes 10,00
306 Becker, Siegbert W. Skriften och saligheten 4,00
307 Ditt ord är sanning 8,00
308 Erlandsson, Seth Den lutherska läran om utkorelsen 4,00
311 Becker, Siegbert W Guds dårskap 11,00
312 Braun, John A Närmare Jesus 8,00
313 Erlandsson, Seth Frågor och svar om Bibeln 10,00
314 Det står skrivet 10,00
315 Beck, William F Bibeln i bilder 9,00
316 Erlandsson, Seth Rosenius och kyrkofrågan 3,00
317 Erlandsson, Seth Kyrkogemenskap – vad säger Bibeln? 5,00
318 Wachler, Gottfried Die Inspiration und Irrtumslosigkeit der Schrift 5,00
319 Braun, John A Kristen – men varför lutheran? 2,00
320 Groth, Lynn Knappen hälsar på hos mormor 7,00
321 Groth, Lynn Knappen i mörkret 7,00
322 Groth, Lynn Knappens blombukett 7,00
323 Groth, Lynn Knappens utflykt 7,00
324 Groth, Lynn Knappen-serien 22,00
325 Erlandsson, Seth Martin Luthers befriande upptäckt 4,00
326 Erlandsson, Seth, red. Rättfärdiggörelsen genom tron 15,00
401 Erlandsson, Seth Hur skall Bibeln översättas? 7,00
402 Gärdeborn, Anders Intelligent skapelsetro 20,00
404 Österbacka, Ola Hoppets bekännelse 4,00
411 Österbacka Ola, red Jesus är begynnelsen 7,00
412 Erlandsson, Seth Da Vinci-koden och Bibeln 4,00
414 Erlandsson, Seth Om Gud och Jesus 12,00
415 Erlandsson, Seth Vem är han? 17,00
416 Bibeln – myt eller sanning? 22,00
417 Erlandsson, Seth Guds Ord och bibelkritiken 15,00
418 Erlandsson, Seth Jesajas bokrulle 30,00
419 Ahlskog, Hans Guds tio bud 3,50
420 Hedegård, David Ekumenismen och Bibeln 8,00
421 Lindström, Anders Det andra diket 16,00
422 Vittna kärleksfullt om sanningen för muslimer 8,00
423 Erlandsson, Seth Slått av Gud 8,00
424 Hedegård, David Att tro på Bibeln 4,00
425 Detta tror vi 3,00
426 Borgström, Lars Utläggning av Uppenbarelseboken 30,00
427 Borgström, Lars Bibliskt och romersk-katolskt 16,00
428 Lauersdorf, Richard E. Med tårar i våra ögon 5,00
429 Borgström, Lars Oss är en Frälsare född 8,00
430 Erlandsson, Seth Bibeln – myt eller uppenbarad sanning? 6,00
502 Folkbibeln 98, Konfirmandbibel hård pärm 16,00
503 Folkbibeln 98, mellanformat konstskinn 44,00
510-1 Nya Folkbibeln 2014 (NT och Ps.) röd, hård pärm 12,00
510-2 Nya Folkbibeln 2014 (NT och Ps.) svart, dragkedja 27,00
512 Nya Folkbibeln 2014 (NT och Ps.) minipocket 5,00
513 Johannesevangeliet – ett ögonvittnes berättelse 1,50
520 Folkbibeln 2015 storformat, konstskinn svart 72,00
520 Folkbibeln 2015 storformat, konstskinn, röd 72,00
521 Folkbibeln 2015 storformat, röd hård pärm 42,00
522 Folkbibeln 2015 storformat, äkta skinn svart 100,00
530 Folkbibeln 2015 mellanformat, konstskinn 50,00
531 Folkbibeln 2015 mellanformat, hård pärm röd 30,00
533 Folkbibeln 2015 mellanformat, hård pärm brun 21,00
540 Folkbibeln 2015 slimline konstskinn 38,00
541 Folkbibeln 2015 slimline konstskinn dragked svart 54,00
542 Folkbibeln 2015 pocketbibeln 16,00
543 Mannen som förändrade världen 3,00
544 Nya testamentet i åtta versioner 65,00
545 NT och Psaltaren storstil 32,00
546 Konfirmandbibel grön 21,00
606 Psaltaren illustrerad 22,00