Predikan på första söndagen i fastan i Lepplax bykyrka 9.3.2014 av Øyvind Edvardsen.