Predikan av Øyvind Edvardsen i Lepplax bykyrka 9.11.2014, 21:a sönd. efter Trefaldighet med temat Trons fäste. Predikotext: Matt 16:1–4.

Hela högmässan som ljud i följande mp3-fil: