Predikan i Biblion 16.3.2014 av Ola Österbacka. Tre kämpande: Jes 38:1-8 (Hiskia), Matt 15:21-28 (den kananeiska kvinnan) och Luk 7:36-50 (synderskan).