Föredrag av Ola Österbacka i Biblion 6.1.2014. (Första gången framfört på LBK Norges kyrkokonferens 27.7.2013.)