Predikan av Ola Österbacka i Settlementcentrum i Vasa på tisdagen i stilla veckan, 11.4.2017. Ämne: Det saliga bytet. Text: Joh 18:28-40.

Hela gudstjänsten som mp3-fil:

Texter: Ps 69:2–5, 7–10; 1 Kor 1:18–19.
Psalmer: 66; SH 41; SH 38; 79.