Predikan vid allhelgonadagens gudstjänst i Biblion 3.11.2013 kl 11. Text: Matt 5:1-12 (saligprisningarna).

Predikan som text på Forum Johanneum.