Gudstjänst på Alla helgons dag 4.11.2017 i Settlementcentrum, Vasa. Predikant och liturg: Ola Österbacka.

Texter: Jes 65:17–19; Ps 103:1–13; Matt 5:13–16. Predikotext: Hebr 11:13–16.
Vi sjunger denna gång hemlandssånger från Sionsharpan: 514, 496, 552 och 516, samt psalmerna 568:9 och 574.

Mp3-filen innehåller endast predikan, videofilen hela gudstjänsten.

I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som säger så visar att de söker ett hemland. Hade de tänkt på det land som de lämnat, så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud, för han har förberett en stad åt dem.