Andakt hållen på femte söndagen i fastan av Ola Österbacka. Predikotext: 1 Pet 2:4–9. Tema för predikan: Hörnstenen och byggstenarna. I början och slutet ingår psalmsång från gudstjänst i Lepplax 2019.

Den här mp3-filen innehåller endast predikan: