Föredrag av Øyvind Edvardsen på bibelhelg i Biblion 25.9.2016.