Den athanasianska trosbekännelsen, inspelad under gudstjänst på Trefaldighetssöndagen 2.6.2013 i Biblion, Vasa.