Föredrag vid bibelhelg i Lepplax bykyrka 20.10.2012.

Problem med överföring av presentationen.